Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Kozioł SChr, Dobrzany
„Zawsze pracowałem dla Kościoła…, dla Polski…”

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023

Krótko przed śmiercią, 22 października 1948 roku, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond wypowiedział do jednego z lekarzy następujące słowa: „Zawsze pracowałem dla Kościoła świętego, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. Byłem zawsze wiernym synem Kościoła świętego i sumiennie spełniałem zalecenia Ojca Świętego, bo widziałem w nim zastępcę Chrystusa na ziemi”. Od wypowiedzenia tych słów mija właśnie 75 lat i są one wspaniałym streszczeniem nauczania i postawy Prymasa Polski, a jednocześnie wpisują się w temat aktualnego hasła programu duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

KOŚCIÓŁ – OJCZYZNA

W nauczaniu Prymasa Hlonda relacja do Kościoła bardzo mocno związana jest z wiarą w Chrystusa – Boga, który stał się Człowiekiem i jest jedynym Odkupicielem i Królem wszechświata.

........................................ (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru