Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Pobożność maryjna nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023

W ramach stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej kapłanom – moderatorom sprawującym opiekę nad osobami spełniającymi tę funkcję w para􀏔iach proponujemy kolejny konspekt parafialnego lub dekanalnego ich spotkania formacyjnego.

CELE SPOTKANIA
a) Ukazanie Matki Najświętszej jako Matki Kościoła.
b) Ukazanie Matki Najświętszej jako Matki każdego człowieka.
c) Pogłębienie wiedzy katechizmowej na temat Matki Bożej.
d) Zachęta do częstej (codziennej) modlitwy do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.
e) Ukazanie, w jaki sposób w Kościele poznajemy Matkę Bożą.

UWAGI WSTĘPNE
a) Spotkanie prowadzi duszpasterz: proboszcz lub wikariusz, który na co dzień sprawuje opiekę duszpasterską nad nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w parafii.
b) Spotkanie powinno mieć trzy zasadnicze części: formacja, dyskusja, agapa.
c) Każda z części składowych spotkania powinna mieć mniej więcej podobny czas realizacji. Całość nie powinna przekroczyć 90 minut.
d) Część drugą i trzecią (dyskusja i agapa) można połączyć.
e) Przed spotkaniem kapłan, który prowadzi katechezę, przygotowuje materiały w postaci wydruków z Pisma Świętego lub egzemplarze Biblii dla każdego z uczestników oraz wydruk punktu 688 Katechizmu Kościoła Katolickiego.

PRZEBIEG SPOTKANIA
I. Wspólna modlitwa
Warto zachęcać nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy liturgią godzin. Spotkanie można rozpocząć wspólną modlitwą – nieszporami z tekstami przypadającymi na dzień spotkania.
II. Wprowadzenie w temat spotkania
Kapłan rozpoczyna od podania tematu spotkania. W swoim wprowadzeniu zwraca uwagę na fakt, że to właśnie sam Pan Jezus, zanim oddał ducha, ustanowił Matkę Najświętszą Matką wszystkich wierzących. Pod krzyżem Święty Jan reprezentuje każdego człowieka, jest reprezentantem wszystkich ludzi. Warto podkreślić, że Święty Jan wypełnia polecenie swojego Mistrza, zabiera Maryję do swojego domu, zabiera Ją ze sobą. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru