Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Wierzę w Kościół apostolski… Materiały formacyjne dla dorosłych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!

W czasie jednej z audiencji ogólnych papież Franciszek wyjaśnił wiernym znaczenie przymiotu Kościoła, jakim jest jego apostolskość, wskazując, że Kościół opiera się na nauczaniu Apostołów, którzy żyli z Jezusem, słyszeli Jego słowa, dzielili Jego życie, a przede wszystkim byli świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. „Nasza wiara, Kościół, którego zechciał Chrystus, nie opiera się na jakiejś idei, jakiejś filozofii, ale na samym Chrystusie. A Kościół jest jak roślina, która wzrosła w ciągu wieków, rozwinęła się, przyniosła owoce, ale jej korzenie są mocno osadzone w Nim, a fundamentalne doświadczenie Chrystusa, jakie mieli Apostołowie, wybrani i posłani przez Jezusa, dociera aż do nas” – podkreślił Ojciec Święty. Papież zaznaczył także, że Kościół jest apostolski, ponieważ jest on posłany, aby nieść Ewangelię całemu światu. W ten sposób określił także zadanie, jakie wynika z apostolskości Kościoła dla każdego chrześcijanina.
Na podstawie nauczania papieża Franciszka łatwiej jest nam rozumieć słowa Symbolu wiary nicejsko-konstantynopolitańskiego z 381 roku, w którym wyznajemy między innymi wiarę w apostolski Kościół.


WIERZĘ W KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI…

CELE SPOTKANIA:
– ukazanie, na czym polega apostolskość Kościoła;
– przypomnienie pojęć: hierarchia, sukcesja apostolska, sobór;
– uświadomienie potrzeby modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele, za pasterzy Kościoła, ale także za wszystkich członków Kościoła.

ŹRÓDŁA BIBLIJNE:
Mk 16,5; 16,15; Mt 16,8; 16,19; 1 Tes 1,6n

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Modlitwa
Spotkanie rozpoczynamy wyznaniem wiary nicejsko-konstantynopolitańskim z 381 roku.
I Etap – Co trzeba wiedzieć?
Wnikając w historię Kościoła, widzimy, że pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstawały z przepowiadania Apostołów, bowiem tuż przed swoim wstąpieniem do nieba Pan Jezus powiedział do Apostołów:

. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru