Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Słowo w liturgii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2023

Liturgia posługuje się dwoma środkami wyrazu: słowami i znakami. W tym artykule skoncentrujemy naszą uwagę na roli słowa w liturgii. Liturgia, będąc celebracją naszego zbawienia, którego Bóg Ojciec dokonuje przez swego Syna w Duchu Świętym, jest jakby dwukierunkowa. W liturgicznych znakach i słowach wyraża się zarówno suwerenna zbawcza inicjatywa Boga, bez której nic nie może zaistnieć (kierunek odgórny), jak też odpowiedź ludu Bożego, bez której dar zbawienia nie może skutecznie zadziałać w naszym życiu (kierunek oddolny). Spójrzmy więc na rolę, jaką odgrywa słowo w obydwu wymiarach liturgii.

ORĘDZIE ZBAWIENIA: SŁOWO BOŻE
Proklamacja słowa Bożego w czytaniach mszalnych

Rozważanie o słowie w liturgii trzeba oczywiście rozpocząć od omówienia roli słowa Bożego, które ma dla liturgii znaczenie fundamentalne. Cała historia święta, która w liturgii ma swoje przedłużenie, jest tak naprawdę historią działania słowa Boga. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru