Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Moje miejsce w życiu wspólnoty Kościoła. Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla dzieci

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2023

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzebę ożywienia Kościoła w codzienności wspólnoty oraz zdynamizowanie wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła. Hasło to ma przypomnieć wszystkim ochrzczonym, że są powołani i zaproszeni do odgrywania aktywnej roli we wspólnotach chrześcijańskich, w których żyją, niezależnie od wieku, zdrowia, wykształcenia czy umiejętności.
Mam nadzieję, że przedstawione w kolejnych numerach „Mszy Świętej” materiały pomogą nam odkryć na nowo formy aktywności w Kościele i zachęcą do wzięcia w nich udziału. Materiały przygotowane zostaną dla różnych grup wiekowych, kolejno dla dzieci, młodzieży, dla małżeństw i rodzin oraz dla seniorów.

MOJE MIEJSCE W ŻYCIU WSPÓLNOTY kOŚCIOŁA
Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla dzieci

CELE KATECHEZY:
– Uczeń ma świadomość osobistej przynależności do wspólnoty wierzących, swoich obowiązków i praw.
– Uczeń rozumie, że Kościół jest wspólnotą ludzi ochrzczonych – grzesznych, ale dążących do świętości.
– Uczeń zna przykłady kilku grup i stowarzyszeń katolickich dla dzieci, których członkowie obdarowują się nawzajem swymi umiejętnościami i talentami.
– Uczeń dostrzega obecność Chrystusa we wspólnocie.
– Uczeń podaje źródła budowania prawdziwych relacji z Bogiem i ludźmi.

SŁOWA KLUCZE
wspólnota, aktywny udział

UWAGI METODYCZNE
1. POMOCE DYDAKTYCZNE – kilka (w zależności od liczebności klasy) ilustracji przedstawiających np. wspólnotę rodzinną, koleżeńską, klasową lub sportową, podzielonych na kilkanaście części, ilustracja przedstawiająca wspólnotę ludzi modlących się. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru