Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Kościół – wspólnota wierzących w drodze

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2024

Wiele miejsca w poprzednich numerach naszego kwartalnika poświęciliśmy osobie i dziełu życia Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB, Prymasa Polski i założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Z okazji przypadającej w 2023 roku 75. rocznicy jego śmierci chcieliśmy przybliżyć Drogim Czytelnikom tę Wielką Postać. 17 stycznia 1984 roku Chrystus odwołał do siebie tego, który podjął się realizacji pomysłu i zamierzeń Prymasa A. Hlonda odnośnie do stworzenia zgromadzenia zakonnego służącego polskiej emigracji – Czcigodnego Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego SChr. Ks. Posadzy założył ponadto żeńskie zgromadzenie dla Polonii – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz podjął się stworzenia naszego czasopisma, aby uczynić zadość innemu zadaniu zleconemu naszemu Zgromadzeniu – szerzenia wśród wiernych słowem i piórem znajomości Mszy Świętej.

Dlatego w bieżącym roku – roku 40. rocznicy śmierci pierwszego redaktora naszego periodyku, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i Założyciela sióstr misjonarek pragniemy zaprezentować dzieło życia Ojca Ignacego. Poprosiliśmy o to Matkę Ewę Kaczmarek MChR, przełożoną generalną Zgromadzenia, która przedstawia życie Ojca jako uczestnictwo we wspólnocie Kościoła w różnych jego wymiarach.

Nie zapominamy o profilu naszego czasopisma, że jesteśmy pismem biblijno-liturgicznym. Dla zagadnień biblijnych w bieżącym numerze znalazło się trochę więcej miejsca: znajdziemy coś o powstawaniu Pisma Świętego, jak i konkretne komentarze do ksiąg i perykop biblijnych, zwłaszcza tych odczytywanych w czasie niedzielnych i świątecznych Eucharystii. A to stanowi poniekąd realizację zadania zleconego przez Kardynała Założyciela, którym jest owo szerzenie znajomości Mszy Świętej. Tę misję jako Zgromadzenie staramy się wypełniać już od ponad 90 lat, a przez słowo drukowane – od ponad 85. Rozpoczynamy – uwzględniając przerwy – osiemdziesiąty rok wydawania czasopisma. Dlatego nieustannie na łamach „Mszy Świętej” ukazują się artykuły na temat Eucharystii i liturgii. Kontynuujemy cykl „Msza Święta jako znak sprzeciwu” oraz wspólną wędrówkę: i tę związaną z kształtowaniem się liturgii Kościoła przez jego historię, i tę po kolejnych artykułach soborowej Konstytucji o liturgii świętej.

Rok 2023 był związany też z okrągłymi rocznicami urodzin i śmierci wybitnego polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika. Podobnie rzecz się ma w przypadku wybitnego, jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych polskich muzyków – ks. Antoniego Chlondowskiego SDB (nota bene brata Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda), którego życie pragniemy przypomnieć Drogim Czytelnikom i którego zaryzykowałbym nazwać Kopernikiem polskiej muzyki organowej, zwłaszcza XX wieku.

Oddajemy zatem niniejszy numer „Mszy Świętej” i życzymy dobrej oraz owocnej lektury. Niech nasz periodyk będzie choćby niewielką cegiełką, by każdy chrześcijanin odnajdywał swoje miejsce we wspólnocie Kościoła: aby w niej uczestniczył w sposób świadomy, rozwijał się i wzrastał w osobistej świętości. Taką pomocą mogą stać się: artykuł bpa Waldemara Musioła, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej i sekretarza Komisji Duszpasterstwa KEP, streszczający założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, którego realizację rozpoczęliśmy przed miesiącem z początkiem nowego roku liturgicznego, a także konkretna forma praktycznej aplikacji w postaci konspektu katechezy naszej stałej autorki, pani Liliany Florek (w tym numerze pierwszy konspekt, kolejne w następnych numerach).

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru