Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, asystent kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Poznań
Wspólnota Kościoła – dom i przestrzeń dla każdego człowieka

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2024

Ogólnopolski program duszpasterski na rok 2023/2024 akcentuje wezwanie do zaangażowania w życie Kościoła, zachęca do niego i pokazuje, że jedną z form aktywnego życia w Kościele i Kościołem jest apostolstwo, które realizuje się przez członkostwo wierzących w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.
Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych zagadnień związanych bezpośrednio z przywołanym tematem, warto zwrócić uwagę na zasadniczą kwestię, która staje się fundamentem omawianego w niniejszym artykule tematu. Chodzi o samą idę uczestnictwa w życiu Kościoła, która wypływa z sakramentu chrztu świętego i bierzmowania i w sposób naturalny prowadzi do czynnego apostolstwa świeckich, czyli ich zaangażowania.
W Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicum actuositatem Soboru Watykańskiego II czytamy: „Kościół powstał do życia w tym celu, by szerząc królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru