Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Wacław, Poznań
Ogólne zasady obowiązujące przy wyborze chrzestnych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2024

Mając na uwadze wielowiekowy zwyczaj wyboru rodziców chrzestnych oraz odpowiedzialność, jaka na nich ciąży względem osoby przyjmującej chrzest, a także całej wspólnoty Kościoła, prawo kościelne szczegółowo reguluje warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na chrzestnych, aby mogli być dopuszczeni do przyjęcia tej funkcji. Przepisy normujące te kwestie zostały zawarte przede wszystkim w Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonach 872-874. W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie wyboru i liczby chrzestnych oraz intencji i ogólnych kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba mająca podjąć się pełnienia tego zadania.
Pierwszy ze wspomnianych powyżej kanonów w zwięzły sposób przypomina o zadaniach ciążących na chrzestnych, o ich obowiązku towarzyszenia ochrzczonemu we wzrastaniu w życiu chrześcijańskim. Kanon ten stanowi: „Przyjmującemu chrzest powinien być dany, jeżeli to możliwe, rodzic chrzestny, którego zadaniem jest towarzyszenie dorosłemu przyjmującemu chrzest w chrześcijańskim wtajemniczeniu bądź wraz z rodzicami przedstawienie dziecka do chrztu oraz pomaganie, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie zgodne z chrztem i sumiennie wypełniał związane z nim obowiązki” (kan. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru