Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Nowy Rok bieży…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2009

Tak niedawno witaliśmy rok, który dziś nazywamy już „starym”. W naszych życiorysach przybyła kolejna porcja wydarzeń i doświadczeń. I oto znów nowy rok – z nową nadzieją, nowymi perspektywami… I znów w nasz czas wkracza Bóg – Zbawiciel. To właśnie On w tym kieracie jakby coraz szybciej upływającego czasu znaczy ścieżki naszego życia „kairosem” łaski, czyniąc zwyczajne niezwyczajnym… Oby tych „Bożych znaków” było jak najwięcej, obyśmy umieli je odczytać…

Tegoroczna „Msza Święta” będzie traktować o Mszy św. Tym styczniowym numerem rozpoczynamy temat, którego hasłem będą słowa: „Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć”. Właśnie uczestnictwo w liturgii było najważniejszym celem reformy podjętej przez Sobór Watykański II, która stanowiła zwieńczenie wieloletnich wysiłków Ruchu Liturgicznego. Stąd soborowa „Konstytucja o liturgii” wiele miejsca poświęca zaangażowaniu wiernych w sprawowane Misteria Chrystusa. To „participatio” ma być między innymi czynne, pełne, świadome, owocne. Odnośnie do Eucharystii w dokumencie czytamy: „Kościół bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną Hostię, nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze” (KL 48).

Z osobistych doświadczeń i rozmów wiem, że temat jest ciągle bardzo aktualny, mimo iż na rynku jest wiele pozycji komentujących i tłumaczących liturgię i teologię Mszy św. Zapewne ciągle za mało o tym mówimy…

Kolejne numery „Mszy Świętej” będą prowadzić Czytelników przez poszczególne obrzędy, modlitwy, gesty, symbole. Jednak na początek kilka wielkich i podstawowych tematów, jak: Ofiara, Uczta czy niedzielna Msza św. W specjalnych cyklach artykułów pochylimy się także nad duchowością eucharystyczną oraz zaprezentujemy fragmenty dokumentów Kościoła dotyczących Eucharystii.

Oczywiście, nie zabraknie też stałych działów, takich jak: zamyślenia w Dzień Pański, duszpasterskie podpowiedzi, kącik liturgicznej służby ołtarza, odkrywanie sztuki i muzyki sakralnej. Znajdziemy również garść wiadomości z życia Polonii i konspekt katechezy. A na okładce dalej będzie nam towarzyszyło nauczanie kard. Augusta Hlonda.

Ufam, że lektura naszego miesięcznika pomoże owocniej przeżywać spotkanie z Panem w Eucharystii, przyczyni się do tego, że nie będziemy na Mszy św. „obcymi i milczącymi widzami”, lecz nasze „serca będą pałać”, gdy Chrystus „pisma nam wyjaśnia i łamie dla nas chleb”. Tego życzę sobie i wszystkim Czytelnikom na Nowy Rok.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru