Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Ofiara uwielbienia.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2009

Po styczniowym wprowadzeniu w tematykę głębszego rozumienia Mszy Świętej w bieżącym numerze podejmujemy kluczowe zagadnienie, jakim jest ofiarniczy charakter Eucharystii. Nauczanie Kościoła w tej materii jest niezmienne. Podkreślają to liczne wypowiedzi Ojców Kościoła i teologów oraz dokumenty Magisterium poszczególnych papieży. Fragmenty dwóch z nich prezentujemy w dziale „Z nauczania Kościoła”.

Eucharystia jest „Ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki” (por. KL 47) i w której „dokonuje się dzieło naszego Odkupienia” (KK 3). Jednak w historii nie brakowało i dziś nie brakuje kwestionowania tego ofiarniczego charakteru Mszy Świętej, który przecież ma dla niej istotne znaczenie. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”, wspominając o eucharystycznych nadużyciach, zwraca uwagę na fakt, że „czasami spotyka się bardzo ograniczone rozumienie Tajemnicy Eucharystii. Ogołocona z jej wymiaru ofiarniczego, jest przeżywana w sposób niewykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania” (nr 10). Pewnie dlatego tak się dzieje, bo łatwiej jest przyjść na radosne spotkanie z Chrystusem i wspólnotą, natomiast trudniej autentycznie przeżyć to spotkanie jako włączenie się w Ofiarę Krzyża, z tymi wszystkimi konsekwencjami, które wypływają z rzeczywistości ofiary. Bo chodzi nie tylko o zrozumienie tej rzeczywistości, ale także o wytrwałe przekładanie jej na codzienne życie.

W naszym miesięczniku nie tyle uzasadniamy doktrynalnie ofiarniczy charakter Mszy Świętej, co pragniemy Czytelników poprowadzić ku pełniejszemu uczestnictwu w tej zbawczej Ofierze. Stąd ks. Stanisław Ormanty SChr przybliża biblijne rozumienie istoty i teologii ofiar najpierw Starego Testamentu (w marcu cześć druga, mówiąca o Ofierze Nowego Przymierza), a ks. Krzysztof Filipowicz ukazuje Eucharystię jako Ofiarę Chrystusa i Kościoła. Z kolei ks. Marek Pyc pochyla się nad ustanowieniem Eucharystii – wskazuje na związek Ostatniej Wieczerzy z wydarzeniem Golgoty, Krzyża. W tym kontekście zachęcam też, aby zajrzeć do działu „Odkrywanie sztuki”, gdzie w tekście ks. Jarosława Staszewskiego SChr znajdziemy przykłady artystycznych przedstawień tego motywu. I wreszcie polecam tekst Adama Matyszewskiego mówiący o naszym ludzkim zaangażowaniu w Ofiarę Chrystusa, gdzie Autor zastanawia się, co to znaczy współofiarować Bogu Ojcu siebie razem z Chrystusem.

W tematykę tego numeru wpisuje się refleksja nad życiem zakonnym, które w istocie jest całkowitym ofiarowaniem swego życia Panu Bogu, o czym rozmawiałem z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomaszem Sielickim. W tym zakonnym kontekście w dziale polonijnym prezentujemy także Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które w tym roku przeżywa 50-lecie swego istnienia.

Drogim Czytelnikom życzę dobrej lektury.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru