Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022 - spis treści

 • Od Redaktora. Posłani w pokoju Chrystusa. ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • W drodze do Liturgii - Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 2
 • Świadome, czynne i owocne uczestnictwo w liturgii (KL 11). ks. Tomasz Bać s. 2
 • Liturgia rzymska od Soboru Watykańskiego II do czasów obecnych. ks. Maciej Zachara MIC s. 5
 • Polscy Mistrzowie Soboru s. 8
 • Sobór – „seminarium Ducha Świętego”. ks. Paweł Bortkiewicz SChr s. 8
 • Ite ad Ioseph - Idźcie do Józefa s. 10
 • Święty Józef – patron ludzi ciężkiej pracy. ks. Paweł Wygralak s. 10
 • Święty Józef – wzór życia duchowego dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich. ks. Marcin Wiśniewski s. 12
 • Pismo Święte od podszewki s. 14
 • Biblijna wiosna w Kościele. ks. Piotr Ostański s. 14
 • Dni liczone z Bogiem. ks. Paweł Melczewski SChr s. 16
 • Eucharystia daje życie - Posłani w pokoju Chrystusa s. 18
 • Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 2: Cały Chrystus dla wierzących. ks. Janusz Królikowski s. 18
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 21
 • Komentarz do liturgii słowa w niedziele. ks. Leszek Smoliński s. 21
 • Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej s. 28
 • Kult i pobożność maryjna w duchowości nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. ks. Krystian Sammler s. 28
 • Króluj nam, Chryste! s. 30
 • Modlitwa postaw i gestów, cz. 4. ks. Mateusz Socha SChr s. 30
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 32
 • Kościół bez księży? ks. Dawid Stelmach s. 32
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 34
 • Kim jest pan rozdający Komunię Świętą? ks. Jarosław Tomasz Żurawski s. 34
 • Musica sacra s. 35
 • Muzyk kościelny – posłany w pokoju Chrystusa. Do kogo? s. Sylwia Marciniak MChR s. 35
 • Katecheo - wywoływać echo s. 36
 • Komunia chorych i Wiatyk. Katecheza o sakramentalnej posłudze chorym dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Liliana Florek s. 36

« powrót do numeru