Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023 - spis treści

 • Od Redaktora. Kościół to nie dom z kamieni i złota, tylko serc wspólnota... ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • Wierzę w Kościół Chrystusowy s. 2
 • Wierzę w Kościół maryjny. ks. Janusz Królikowski s. 2
 • August Hlond - Vir Ecclesiasticus. Nauczanie Kardynała Augusta Hlonda o Kościele (cz. 1). ks. Paweł Jasina SChr s. 6
 • W drodze do liturgii - Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć... s. 10
 • Soborowa odnowa Misterium Eucharystii (KL 47-58). ks. Tomasz Bać s. 10
 • Księgi liturgiczne (cz. 2). ks. Maciej Zachara MIC s. 13
 • Polscy Mistrzowie Soboru s. 17
 • Lekcja Soboru dla Synodu. ks. Paweł Bortkiewicz SChr s. 17
 • Pismo Święte od podszewki s. 19
 • Pismo Święte czy Biblia. ks. Piotr Ostański s. 19
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 21
 • Komentarz do liturgii słowa na niedziele. ks. Piotr Turek s. 21
 • Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej s. 26
 • Duch Święty prowadzi Kościół. ks. Krystian Sammler s. 26
 • Króluj nam, Chryste! s. 28
 • Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 3). ks. Mateusz Socha SChr s. 28
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 30
 • Parafia na rozdrożu. ks. Dawid Stelmach s. 30
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 32
 • Communicatio in sacris. ks. Łukasz Wacław SChr s. 32
 • Musica sacra s. 34
 • Śpiew i muzyka w liturgii (cz. 2). s. Sylwia Marciniak MChR s. 34
 • Katecheo - wywoływać echo s. 36
 • Wierzę w Kościół katolicki, czyli powszechny. Materiały formacyjne dla dorosłych. Liliana Florek s. 36

« powrót do numeru