Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2009 - spis treści

 • Od Redaktora. Ofiara uwielbienia – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Zza klasztornej furty – Rozmowa z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego. s. 2
 • Eucharystia Ofiarą Chrystusa i Kościoła – ks. Krzysztof Filipowicz s. 5
 • Proboszcz podpowiada. W lutym warto by… – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Wspominając, ofiarujemy Tobie nas samych – Adam Matyszewski s. 8
 • Istota i teologia ofiary. Cz. I – ks. Stanisław Ormanty SChr s. 10
 • Ustanowienie Eucharystii: Ostatnia Wieczerza – Krzyż – ks. Marek Pyc s. 14
 • Nie ma większej miłości... – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Ofiara Ciała i Krwi – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • O historii chorału słów kilka... – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Msza Święta – Ofiarą Chrystusa s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Proście Pana żniwa... – ks. Piotr Lizoń SChr s. 30
 • Wielka jest tajemnica naszej wiary – czyli o przeistoczeniu − kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr s. 31
 • Na miłość odpowiada się miłością − kl. Paweł Guzik SChr s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Weselcie się w Panu... Scenariuisz katechezy dla starszych klas szkoły podstawowej - Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • 50 lat służby dla Boga i Polonii − s. Ewa Kaczmarek MChR s. 37

« powrót do numeru