Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 12, grudzień 2009 - spis treści

 • Od Redaktora. Marana Tha! Przyjdź, Panie Jezu! - ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Adwent: dwa oczekiwania, dwa przyjścia, dwie radości – ks. Roman E. Rogowski s. 2
 • Psalm responsoryjny – słowo Boże śpiewane – ks. Bogusław Nadolski SChr s. 4
 • Proboszcz podpowiada. W grudniu warto by – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Układ i zasady doboru czytań mszalnych – ks. Krzysztof Filipowicz s. 6
 • Proklamacja Ewangelii szczytem liturgii słowa – ks. Ireneusz Bakalarczyk s. 10
 • Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową... - ks. Bogusław Kozioł SChr s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Św. Telesfor – papież od Bożego Narodzenia – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Sekwencje w liturgii – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Sprawowanie liturgii słowa we Mszy Świętej s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Kiedy stoję przed lustrem... – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Znak jedności... – czyli o postawach i gestach w liturgii − kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr s. 31
 • Z seminaryjnego notatnika. Bóg jest Pokojem − kl. Paweł Guzik SChr s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Maryja - Pełna łaski Bożej. Katecheza dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Serduszka - 20 lat śpiewem mówią o Panu Bogu - ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 37
 • Jubileusz Polonii Bułgarskiej − Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru