Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 09, wrzesień 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Oto znak zwycięstwa błyszczy... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Witaj, Krzyżu Święty – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. We wrześniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Hymny w chrześcijańskiej liturgii – pochodzenie i rozwój od czasów starożytnych do reformy soborowej – ks. K.Filipowicz s. 5
 • Melodie hymnów brewiarzowych – ks. Łukasz Szczeblewski s. 9
 • ́Św. Grzegorz Wielki i jego wkład w liturgię Kościoła – Adam Matyszewski s. 13
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 16
 • Prorok Wielki, czyli o Jezusie nauczającym – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Granat – nadzieja dóbr wiecznych – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Śpiew na ofiarowanie – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Jak zostać ministrantem? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Kto pierwszy, ten lepszy, czyli o wyścigach do ambony... – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. O święcie Podwyższenia Krzyża Świętego – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Krzyż znakiem miłości Boga do człowieka – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Jubileusz Instytutu Polskiego w Sofii – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru