Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 12, grudzień 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Z radością przygotujcie drogę Panu... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Adwentowe wołanie: maranatha! – ks. Dariusz Dogondke s. 2
 • Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nowy rok pastoralny 2014/2015 – ks. Szymon Stułkowski s. 5
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W grudniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Charakterystyka antyfon brewiarzowych – ks. Radosław Błaszczyk SDB s. 8
 • Teologia hymnów brewiarzowych okresu Adwentu – ks. Jan Miazek s. 13
 • NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ s. 16
 • Nawrócenie i wiara w Ewangelię wezwaniem nowego roku duszpasterskiego i liturgicznego – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z komentarzem patrystycznym s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Jednorożec symbolem wcielonego Chrystusa – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Zakończenie i silentium sacrum – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Zakonnicy... – czy jeszcze potrzebni? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Lectio divina, czyli o czytaniu i rozważaniu słowa Bożego – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • W poszukiwaniu źródeł Adwentu – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Pan z rzeszą świętych k’nam przybędzie. Katecheza przygotowująca do przeżywania oktawy Narodzenia Pańskiego dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Największa organizacja polonijna na Bałkanach – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru