Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 03, marzec 2015 - spis treści

 • Od Redaktora. Powrót do źródła – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Zrozumieć Niedzielę Palmową Męki Pańskiej – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Teologia hymnów brewiarzowych Wielkiego Postu i Wielkanocy – ks. Jan Miazek s. 5
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W marcu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Charakterystyka „próśb” w liturgii godzin – ks. Radosław Błaszczyk SDB s. 11
 • NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ s. 14
 • Nawrócenie czasem oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia – ks. Krzysztof Filipowicz s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Bóg o otwartym sercu – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Ś́piewnik i modlitewnik Droga do nieba – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Ministrant obrońcą życia – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Odwlekanie decyzji, czyli o powołaniu 25+, 35+... – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Księgi liturgiczne – Mszał rzymski (Missale Romanum) – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Duchowa adopcja. Katecheza o duchowej adopcji poczętego dziecka dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • W austriackiej Karyntii też żyją Polacy – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru