Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 01, styczeń 2017 - spis treści

 • Od Redaktora. Misterium Chrystusa w czasie – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Nowy rok pastoralny 2016/2017: Idźcie i głoście – ks. Szymon Stułkowski s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W grudniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Misterium czasu w liturgii – ks. Krzysztof Filipowicz s. 6
 • Kształtowanie się roku liturgicznego w Kościele katolickim – ks. Radosław Błaszczyk SDB s. 10
 • Adwent – oczekiwanie na przyjście Pana – ks. Teodor Puszcz SChr s. 13
 • PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM, W CHRYSTUSIE – IDŹCIE I GŁOŚCIE s. 16
 • Bóg powołuje człowieka – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Różany wieniec Najświętszej Dziewicy – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Imię – mówi wszystko! – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Trzyletnia szkoła Chrystusa – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Grzechy główne – Pycha – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Przestrzeń liturgiczna – Krzyż – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Oczekujemy przyjścia Chrystusa. Katecheza o Adwencie dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • „Heliosis” z Syberii – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru