Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 10, październik 2018 - spis treści

 • Od Redaktora. Czcigodny Sługa Boży – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Dekret o heroiczności cnót Kardynała Augusta Hlonda s. 2
 • Naród i państwo w nauczaniu kard. Prymasa Augusta Hlonda – Tomasz Serwatka s. 5
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W październiku warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • „Na wychodźstwie polskie dusze giną...”. Troska Kardynała Augusta Hlonda o Polonię – ks. Bernard Kołodziej SChr s. 9
 • Kalendarz liturgiczny, cz. III: Kalendarz liturgiczny w ciągu wieków – ks. Maciej Zachara MIC s. 13
 • DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM s. 16
 • Duchowo obdarowani – ks. Janusz Królikowski s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Duch, który otwiera... – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Duch przenika liturgię – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Obrzędy Komunii Świętej (3) – Łamanie chleba – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Cztery prawa życia duchowego (2) – Miłość Boga – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Obchody ku czci świętych w roku liturgicznym – Świętego Ignacego z Antiochii (wspomnienie obowiązkowe) – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Droga do beatyfikacji Kardynała Augusta Hlonda. Katecheza o Czcigodnym Słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • 70. rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski – Z ks. B. Koziołem SChr, wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego rozmawia Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru