Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023 - spis treści

 • Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem?, ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • Wierzę w Kościół Chrystusowy s. 2
 • Wierzę w Kościół Pawłowy, ks. Janusz Królikowski s. 2
 • August Hlond – Vir Ecclesiasticus. Nauczanie Kardynała Augusta Hlonda o Kościele (cz. 2), ks. Paweł Jasina SChr s. 7
 • „Zawsze pracowałem dla Kościoła…, dla Polski…”, ks. Bogusław Kozioł SChr s. 10
 • W drodze do liturgii – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 13
 • Msza Święta jako znak sprzeciwu. Prefacja, ks. Maciej Koczaj SChr s. 13
 • Polscy Mistrzowie Soboru s. 16
 • „Chrystus to dzieło – dzieło odkupienia”. Msza jako ofiara, ks. Paweł Bortkiewicz SChr s. 16
 • Pismo Święte od podszewki s. 19
 • Na wołowej skórze?, ks. Piotr Ostański s. 19
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 21
 • Komentarz do liturgii słowa na niedziele, ks. Piotr Turek / ks. Damian Wieczorek s. 21
 • Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej s. 26
 • Pobożność maryjna nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, ks. Krystian Sammler s. 26
 • Króluj nam, Chryste! s. 28
 • Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 4), ks. Mateusz Socha SChr s. 28
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 30
 • Moja odpowiedzialność za Kościół, ks. Dawid Stelmach s. 30
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 32
 • Przystąpienie do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, ks. Łukasz Wacław SChr s. 32
 • Musica Sacra s. 34
 • Sacrum silentium – święte milczenie w liturgii, s. Sylwia Marciniak MChR s. 34
 • Katecheo – wywoływać echo s. 36
 • Wierzę w Kościół apostolski… Materiały formacyjne dla dorosłych, Liliana Florek s. 36

« powrót do numeru