Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2024 - spis treści

 • Wiara umacnia się, gdy jest ożywiana i przeżywana..., ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • Uczestniczę we wspólnocie Kościoła s. 2
 • Uczestniczę w życiu Kościoła – przez liturgię, ks. Janusz Królikowski s. 2
 • Wspólnota Kościoła – dom i przestrzeń dla każdego człowieka, ks. Krystian Sammler s. 5
 • W drodze do liturgii - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 8
 • Odnowa liturgii godzin według Konstytucji Sacrosanctum Concilium (KL 83-101), ks. Tomasz Bać s. 8
 • Liturgia a pobożność pozaliturgiczna, ks. Maciej Zachara MIC s. 12
 • Msza Święta jako znak sprzeciwu. Zbawcza Ofiara i ludzka pycha, ks. Maciej Koczaj SChr s. 15
 • Pismo Święte od podszewki s. 17
 • Papirusy, pergaminy… A atrament?, ks. Piotr Ostański s. 17
 • Czytając Psalmy. Szczęśliwy człowiek... (Ps 1,1), ks. Paweł Melczewski SChr s. 19
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 21
 • Komentarz do liturgii słowa na niedziele, ks. Damian Wieczorek s. 21
 • Króluj nam, Chryste! s. 26
 • Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 6), ks. Mateusz Socha SChr s. 26
 • Pielgrzymka 1979 - po 45 latach s. 28
 • Ewangelia i polityka, ks. Paweł Bortkiewicz SChr s. 28
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 30
 • Mikro-pomysły dla parafii, ks. Dawid Stelmach s. 30
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 32
 • Ogólne zasady obowiązujące przy wyborze chrzestnych, ks. Łukasz Wacław SChr s. 32
 • Musica Sacra s. 34
 • Ks. Antoni Hlond SDB (Chlondowski) – kapłan i muzyk, który uczestniczył we wspólnocie Kościoła (cd.), s. Sylwia Marciniak MChR s. 34
 • Katecheo - wywyoływać echo s. 36
 • Miejsce ludzi młodych w Kościele. Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla młodzieżyu, Liliana Florek s. 36

« powrót do numeru