Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 03, marzec 2009

Temat numeru:
Eucharystia - Uczta ofiarna
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. O święta Uczto…
Z  pierwszą marcową niedzielą wkraczamy na dobre w okres Wielkiego Postu.Jak co roku Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy wyszli na pustynię naszego życia i przypatrzyli się naszej wierze, naszym relacjom z Bogiem, (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Miazek
Eucharystia świętą ucztą.

We Mszy Wieczerzy Pańskiej, która w Wielki Czwartek wieczorem rozpoczyna Triduum Paschalne, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Nadolski SChr
Eucharystia zbawczym posiłkiem.

Eucharystia jest nade wszystko darem Jezusa Chrystusa. On oddaje nam samego siebie bez reszty, aż po śmierć, a wszystko po to, abyśmy życie mieli w obfitości. Twierdzimy, że Eucharystia jest Ofiarą – i słusznie. (...).
Czytaj więcej »

ks. Stanisław Ormanty SChr
Istota i teologia ofiary. Część II.*

Teologiczne  znaczenie ofiar starotestmentalnych
Prorocy Starego Przymierza starali się uchronić lud przed niebezpieczeństwem pojmowania kultu ofiarniczego jako mechanizmu działającego na zasadzie automatu. (...).
Czytaj więcej »

ks. Marian Cynka
Ołtarz miejscem ofiary i uczty w Starym i Nowym Przymierzu.

Jean Hani w swej pięknej książce o symbolice świątyni chrześcijańskiej napisał o doświadczeniu, które jest udziałem wielu z nas: „Kiedy przekraczamy próg (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Jest to ta sama Ofiara...

Tytuł artykułu został zaczerpnięty z Trzeciej Modlitwy eucharystycznej i przypomina o zasadniczej prawdzie, że Msza Święta jest Ofiarą. Przede wszystkim jest to Ofiara, którą złożył na Golgocie, a teraz (...).
Czytaj więcej »

ks. Jacek Dziel
Zamyślenia w Dzień Pański - 3. niedziela Wielkiego Postu.

CZY UWIERZYMY JEZUSOWI?
Każda niedziela Wielkiego Postu zbliża nas do szczególnego wydarzenia, jakim jest Triduum Paschalne. Z tygodnia na tydzień coraz bardziej zanurzamy się w tajemnicy (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Przyjdźcie na ucztę!

Temat Ostatniej Wieczerzy pojawia się już w sztuce katakumb. W Bizancjum występuje częściej jako Komunia Apostołów, a do kanonów ikonograficznych chrześcijańskiego Zachodu trafia na stałe w IX (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Chorał w liturgii i modlitwie.

Wprowadzenie precyzyjnego zapisu muzycznego miało pierwszorzędne znaczenie dla dalszego rozwoju i ujednolicenia chorału gregoriańskiego. Niezależnie od tradycji rzymskiej rozwijały się samodzielnie śpiewy w liturgii (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Eucharystia - uczta paschalna i eschatyczna .

Izaak Wielki (+461), Zaprosiła mnie wiara
Zaprosiła mnie wiara, abym używał jej zapasów, kazała mi zająć miejsce przy swoim stole, podała mi owoce ducha i wyrównała ścieżkę do swej (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytani. Rozmowa z ks. Marianem Jachymem SChr, duszpasterzem polonijnej parafii w Lancaster.

Jaka jest dziś rola i wkład polskiego duszpasterstwa w utrzymanie polskości najnowszej fali emigracji naszych Rodaków (...).
Czytaj więcej »