Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 07, lipiec 2019

Temat numeru:
Kult Matki Bożej, cz. II
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Przewodniczka w wierze
Zbliżając się powoli do końca cyklu związanego z rokiem liturgicznym, w wakacyjnym numerze kontynuujemy w dwóch dość obszernych tekstach tematy związane z kultem Matki Bożej. Pozwolę sobie i ja w słowie wstępnym, niejako (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Miazek
Teologiczne treści okresu zwykłego w roku liturgicznym

W roku liturgicznym okres zwykły, zwany też okresem w ciągu roku, chociaż najdłuższy ze wszystkich, pozostaje w cieniu tak zwanych okresów mocnych. Wydaje się taki zwykły i bez większego (...).
Czytaj więcej »

o. Adam Wojtczak OMI
Ku poprawnemu rozumieniu i praktykowaniu kultu maryjnego

Kult maryjny towarzyszy dziejom Kościoła od ich początku, stanowi jego istotne znamię. Malowidła maryjne z II wieku, zachowane w katakumbach, i modlitwa Pod Twoją obronę, znana już w III stuleciu, (...).
Czytaj więcej »

ks. Antoni Tronina
Arka Przymierza Biblijne podstawy uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Papież Pius XII, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Maryi, uznał Pismo Święte za „najważniejszy fundament” tej prawdy wiary chrześcijańskiej. Tymczasem (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać
Organiczna struktura roku liturgicznego Cały Chrystus obecny i żyjący w swoim Kościele

W powszechnej świadomości ludzi ochrzczonych rok liturgiczny to ciąg celebracji, w których począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu aż do uroczystości Jezusa (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać
Kościół i jego misterium w roku liturgicznym

Już sama nazwa roku liturgicznego oraz treść, jaką ze sobą niesie ten termin, prowadzi do odkrycia roli Kościoła w celebrowaniu i przeżywaniu corocznego cyklu misteriów Chrystusa. Przez pierwsze (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski
Opiekun Kościoła

Na Piotrowej stawion skale

Kościół Boży – Ty przez wieki,

Duchu Święty, chronisz stale

Płaszczem tkliwej swej opieki.

Moc Twa prawdy pilnie strzeże,

By nie ćmiła jej ułuda,

Moc Twa (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Suma wszystkich cudów

W tle wije się Wisła leniwie i słodko. Wtuliła się w ziemię, ucichła i znieruchomiała. Bezbronna! Pogodzona z tym, że nie jest murem obronnym, którym być powinna wobec barbarzyńskich hord ciągnących ze Wschodu. Za Wisłą (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Grzebień
Ręce przeznaczone do modlitwy!

Kalendarz liturgiczny doskonale przenosi wydarzenia liturgiczne w naszą – chciało by się powiedzieć – szarą codzienność. Po doświadczeniu Zesłania Ducha Świętego Apostołowie wyruszają z Wieczernika, aby (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Księgi liturgiczne (2) – Ewangeliarz

Podczas Mszy Świętej jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga do dwóch stołów. Są nimi: „stół słowa Bożego” oraz „stół Eucharystii”. Ten drugi w czasie ostatnich miesięcy (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Człowiek duchowy a cielesny

Przez kilka miesięcy w naszej rubryce rozważaliśmy działanie Ducha Świętego, Jego dary, owoce, charyzmaty. Na zakończenie tego cyklu – co już jako temat pojawiało się wielokrotnie – pragnę dokonać swoistego (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Chrześcijańskie wyznania wiary

Od początku swego istnienia Kościół posługiwał się pewnymi formułami, które zawierały streszczenie najważniejszych prawd wiary. Początkowo były one krótkie i łatwe do zapamiętania. Za taką formułę (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Łączy nas chrześcijaństwo

W roku 1995 niewielka, ale przedsiębiorcza grupa Polaków mieszkających w Armenii postanowiła stworzyć wspólnotę polską, która miałaby zjednoczyć ludzi polskiej krwi, pragnących przyswoić sobie historię, (...).
Czytaj więcej »