Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 08, październik-listopad-grudzień 2021 - spis treści

 • Od Redaktora. …w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie królestwo Chrystusowe. ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • W drodze do liturgii – Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 2
 • Liturgia i życie chrześcijańskie (KL 9-10). ks. Tomasz Bać s. 2
 • Liturgia rzymska od XVI do XX wieku. ks. Maciej Zachara MIC s. 4
 • Ite ad Ioseph – Rok Świętego Józefa s. 7
 • Refleksje o wieku i śmierci Świętego Józefa. ks. Paweł Wygralak s. 7
 • Formy kultu Świętego Józefa w pobożności ludowej, cz. 2. ks. Dariusz Kwiatkowski s. 10
 • Pismo Święte od podszewki s. 12
 • Czy Kościół zakazał czytać Biblię? ks. Piotr Ostański s. 12
 • Eucharystia daje życie - Posłani w pokoju Chrystusa s. 14
 • Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 1: Pokarm na drogę życia. ks. Janusz Królikowski s. 14
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 17
 • Komentarz do liturgii słowa na niedziele. ks. Tomasz Mikulak SChr / ks. Leszek Smoliński s. 17
 • Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej s. 24
 • Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej. ks. Krystian Sammler s. 24
 • Króluj nam, Chryste! s. 26
 • Modlitwa postaw i gestów, cz. 3. ks. Mateusz Socha SChr s. 26
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 28
 • Miłosierdzie dla pogan. ks. Dawid Stelmach s. 28
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 30
 • Przyjmowanie Komunii Świętej. ks. Jarosław Tomasz Żurawski s. 30
 • Musica Sacra s. 31
 • Muzyka w liturgii, cz. 4. s. Sylwia Marciniak MChR s. 31
 • Katecheo – wywoływać echo s. 32
 • Ars celebrandi, czyli o sztuce w celebracji liturgii. Katecheza o pięknie wspólnotowej liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Liliana Florek s. 32

« powrót do numeru