Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 08, październik-listopad-grudzień 2021

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
…w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie królestwo Chrystusowe
Podejmując cykl rozważań na temat etymologii i znaczenia, natury i miejsca oraz kształtowania się liturgii w życiu i historii Kościoła, w centrum pozostaje Chrystus– zawsze obecny (...).
Czytaj więcej »
ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Liturgia i życie chrześcijańskie

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II od samego początku skupia się na teologicznej naturze liturgii, która uobecnia i czyni rzeczywistym Boży plan zbawienia objawiony w Starym Testamencie, zrealizowany (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Liturgia rzymska od XVI do XX wieku

REFORMACJA I SOBÓR TRYDENCKI

Wiek XVI to czas reformacji protestanckiej oraz podjętej w jej następstwie reformy wewnętrznej Kościoła katolickiego, (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Wygralak, Poznań
Refleksje o wieku i śmierci Świętego Józefa

W wielu kościołach w okresie Bożego Narodzenia wierni śpiewają:
Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.
Czytaj więcej »

ks. Dariusz Kwiatkowski, Kalisz
Formy kultu Świętego Józefa w pobożności ludowej, część 2

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” (s. 10-12) podjęto temat kultu Świętego Józefa w pobożności ludowej. Pokrótce zostały omówione (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Czy Kościół zakazał czytać Biblię?

Sobór Trydencki ogłosił jeszcze jedną rzecz, która w jakimś sensie również wpłynęła na ograniczenie dostępu wiernych do Pisma Świętego.

Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 1. Pokarm na drogę życia

Biorą dobrzy i grzesznicy,
Lecz się losów przyjrz różnicy:
Życie tu, zagłada tam.
Złym śmierć niesie, dobrym życie:
Patrz, jak (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, Poznań
Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej

Temat, który pragniemy podjąć w niniejszym artykule, należy do bardzo ważnych i istotnych w odniesieniu do funkcji nadzwyczajnych (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Modlitwa postaw i gestów, cz. 3

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!
MODLITWA PRZEZ POSTAWĘ I GEST
Wiele uwagi przykładamy do wykonywanych gestów, ponieważ chcemy być dobrze zrozumiani przez (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Miłosierdzie dla pogan

[Niech pokładają] nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. Córko moja, pisz o moim miłosierdziu dla dusz znękanych. (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Przyjmowanie Komunii Świętej

Postulat unormowania kwestii przyjmowania Komunii Świętej pojawił się już podczas obrad Soboru Watykańskiego II. Zaznaczono, że należy umożliwić wiernym przyjmowanie Eucharystii podczas każdej (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Muzyka w liturgii, cz. 4

Instrukcja Musicam Sacram podaje: „Nie ma nic podnioślejszego i milszego w nabożeństwach liturgicznych nad zgromadzenie wiernych, które wspólnie w pieśni wyraża swoją wiarę i pobożność” (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Ars celebrandi, czyli o sztuce w celebracji liturgii. Katecheza o pięknie wspólnotowej liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Sobór Watykański (...).
Czytaj więcej »