Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2010 - spis treści

 • Od Redaktora. Światło na oświecenie pogan... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Ofiarować siebie innym, ofiarować siebie Bogu – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Wyznanie wiary (Credo) we Mszy Świętej – ks. Czesław Krakowiak s. 4
 • Proboszcz podpowiada. W lutym warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Modlitwa powszechna – modlitwa zgromadzonego Kościoła – ks. Jan Miazek s. 7
 • Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś – ks. Marian Cynka s. 10
 • Aby dobrze śpiewać! Chorał gregoriański zapisany w księgach – kl. Krzysztof Porosło s. 14
 • DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA s. 16
 • Kim jesteś, Kapłanie? – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Ocalić świętego Walentego! – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Znamiona liturgiczności pieśni – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Wyznanie wiary we Mszy Świętej i Modlitwa powszechna s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Być ministrantem: Ministrant służy Chrystusowi w ludziach – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • ABC liturgii: ...upadli na twarz i oddali Mu pokłon − kl. Paweł Guzik SChr s. 31
 • Od komży do ornatu: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił − ks. Mariusz s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Katecheza o wielkopostnej ascezie chrześcijańskiej dla młodzieży − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Kościół św. Symeona i św. Heleny w Mińsku − Leszek Wątróbski s. 37
 • To już 20 lat... Rozmowa z Walentyną Loncarić − Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru