Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, luty 2010

Temat numeru:
Liturgia Słowa (cz. IV) - Credo i Modlitwa Powszechna
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Światło na oświecenie pogan…
Powyższy tytuł to fragment antyfony towarzyszącej procesji ze świecami w święto Ofiarowania Pańskiego, wyjęty z ewangelijnego kantyku Symeona. Oczywiście, tym światłem był i jest Chrystus. (...).
Czytaj więcej »
ks. Jan Sochoń
Ofiarować siebie innym, ofiarować siebie Bogu.

Łaciński termin offero, offerre oznacza między innymi „złożyć w darze”, „spotkać”, „stanąć naprzeciw”. W swym semantycznym rdzeniu wskazuje na sytuację, w której (...).
Czytaj więcej »

ks. Czesław Krakowiak
Wyznanie wiary (Credo) we Mszy Świętej.

Wstęp
Kościół od początku „wyrażał i formułował swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach”, przeznaczonych głównie dla kandydatów (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Miazek
Modlitwa powszechna – modlitwa zgromadzonego Kościoła.

Liturgię słowa zamyka Modlitwa powszechna, zwana też Modlitwą wiernych. Aby lepiej zrozumieć jej sens, przypomnijmy najpierw jej dzieje. Już św. Paweł w Pierwszym liście do Tymoteusza zalecał, (...).
Czytaj więcej »

ks. Marian Cynka
Ambona – miejsce głoszenia słowa Bożego dawniej i dziś

Jeden z Autorów nazywa ambonę „Ustami Pana, skąd On podaje ludziom pokarm słowa” (S. Lech, Przestrzeń celebracji liturgicznych). Natomiast w posoborowym wydaniu Mszału (...).
Czytaj więcej »

kl. Krzysztof Porosło
Aby dobrze śpiewać! Chorał gregoriański zapisany w księgach

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, wyjaśniając znaczenie śpiewu w liturgii, przytacza dwa starożytne przysłowia: „Kto kocha, ten śpiewa” oraz „Kto dobrze (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Kim jesteś, Kapłanie?

Słowa, które stanowią tytuł niniejszego artykułu, zostały zaczerpnięte z rozważań ks. Giuseppe Tomaselli (1902-1989), salezjanina i znanego włoskiego egzorcysty. W kolejnym naszym rozważaniu warto pochylić (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W lutym warto by...

2 lutego - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Święto Ofiarowania Pańskiego – to święto światła. Nazywano je kiedyś festum candelarum, czyli uroczystością świec. Jest ono zapowiedzią świąt paschalnych, (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Wyznanie wiary we Mszy Świętej i Modlitwa powszechna.

Wyznanie wiary we Mszy Świętej

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002):
55. Główną część liturgii słowa stanowią czytania wzięte z Pisma Świętego oraz (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Odkrywanie sztuki: Ocalić świętego Walentego!

Zacząłem dość odważnie, choć już sam nie wiem, czy walec plastikowej bylejakości nie usunie ze świadomości współczesnych chrześcijan rzymskiego męczennika, tak jak z dużym powodzeniem (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Musica Sacra: Znamiona liturgiczności pieśni.

Kiedy mówimy o pieśni liturgicznej, a kiedy tylko o pieśni religijnej? Czy między pieśnią kościelną a piosenką religijną możemy postawić znak równości? Na te i tym (...).
Czytaj więcej »

ks. Robert Biel SChr
Być ministrantem: Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

Drogi Ministrancie i Lektorze!
Podejmując próbę rozszerzenia bądź sprecyzowania drugiego punktu Dekalogu Ministranta, proponuję, abyśmy rozpoczęli tę wspólną refleksję (...).
Czytaj więcej »

kl. Paweł Guzik SChr
ABC liturgii: "...upadli na twarz i oddali Mu pokłon"

Jeszcze przez chwilę pozostańmy w aurze świątecznego blasku, który być może dla wielu z Was zbyt szybko minął, przebrzmiał jak kolęda, której głos słyszymy już tylko we (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Chrześcijański sens podejmowanai wyrzeczeń i dzielenia się dobrami z innymi.

Katecheza o wielkopostnej ascezie chrześcijańskiej
dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Polacy w Chorwacji. To już 20 lat...

Z Walentyną Lončarić, prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. M. Kopernika w Zagrzebiu, rozmawia Leszek Wątróbski.

Skąd wzięli się Polacy w Chorwacji?

Generalnie Polacy (...).
Czytaj więcej »

Dodatek homiletyczny
Homilie na niedziele i święta.

Jak co miesiąc proponujemy dodatek homiletyczny z zestawem homilii dla dorosłych (dwie), młodzieży i dzieci na wszystkie niedziele miesiąca.

W lutym dodatkowo prezentujemy medytacje pasyjne do Gorzkich Żalów (...).
Czytaj więcej »