Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 05, maj 2010 - spis treści

 • Od Redaktora. Pieśnią wesela witamy... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Mistyczna katedra Litanii loretańskiej – ks. Antoni Tronina s. 2
 • Teologiczne treści i znaczenie obrzędów przygotowania darów ofiarnych – ks. Helmut Jan Sobeczko s. 5
 • Proboszcz podpowiada. W maju warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Apologie kapłańskie we Mszy Świętej dawniej i dziś – ks. Krzysztof Filipowicz s. 7
 • Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę... – ks. Ireneusz Bakalarczyk s. 9
 • O składaniu Ofiary Chrystusa przez kapłanów i wiernych - fragment encykliki Piusa XII Mediator Dei s. 12
 • DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA s. 14
 • Ofiara najprawdziwszym świadectwem kapłańskiego życia – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Na wzór Melchizedeka... – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Muzyka pozaliturgiczna – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Miesiące maryjne i litanie do Najświętszej Maryi Panny - Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Być ministrantem: Ministrant poznaje liturgię i żyje nią – ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 30
 • ABC liturgii: Niech wznosi się ku Tobie moja modlitwa jak kadzidło − kl. Mateusz Lipka SChr s. 31
 • Od komzy do ornatu: Nigdy nie będę księdzem! − kl. Krzysztof s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Katecheza o obecności Chrystusa w Kościele dla młodzieży z klas gimnazialnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polska Macierz Szkolna na Białorusi − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru