Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 05, maj 2010

Temat numeru:
Obrzędy przygotowania darów (cz. II)
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Pieśnią wesela witamy...
…o Maryjo, miesiąc Twój! Tak, maj to niewątpliwie miesiąc maryjny, rozśpiewany w kościołach i przydrożnych kapliczkach treścią loretańskiej litanii – pięknej i pełnej uczucia. (...).
Czytaj więcej »
ks. Antoni Tronina
Mistyczna katedra Litanii loretańskiej

Katechizm Kościoła Katolickiego, mówiąc o liturgii, zachęca do głębszego wniknięcia w słowo Boże, które umacnia naszą wiarę. W tym celu należy akcentować znaki słowa Bożego, do (...).
Czytaj więcej »

ks. Helmut Jan Sobeczko
Teologiczne treści i znaczenie obrzędów przygotowania darów ofiarnych

Obrzędy przygotowania darów ofiarnych należą do drugiej części Mszy Świętej, zwanej liturgią eucharystyczną. Wprawdzie soborowa konstytucja liturgiczna mówi o dwóch (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Apologie kapłańskie we Mszy Świętej dawniej i dziś

Termin apologia jest pochodzenia greckiego. Pierwotnie oznaczał on zdawanie sprawy przez ustępującego urzędnika z pełnionych dotąd przez siebie funkcji po zakończeniu kadencji. W przypadku (...).
Czytaj więcej »

ks. Ireneusz Bakalarczyk
Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę...

Kapłan po złożeniu darów ofiarnych na ołtarzu i obrzędach, które temu towarzyszą, rozkładając oraz składając ręce, wzywa wiernych do modlitwy słowami: Módlcie się, aby moją i waszą (...).
Czytaj więcej »

Pius XII
O składaniu Ofiary Chrystusa przez kapłanów i wiernych

Fragment encykliki Piusa XII Mediator Dei (20.11.1948)

Uczestnictwo wiernych
Trzeba więc, Czcigodni Bracia, aby wszyscy wierni uświadomili sobie, że ich najwyższym obowiązkiem i największym (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Ofiara najprawdziwszym świadectwem kapłańskiego życia

Papież Paweł VI podczas jednej ze swoich audiencji mówił, że „człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli; a jeśli już nawet słucha nauczycieli, (...).
Czytaj więcej »

ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W maju warto by...

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA BĘDĄCEGO SZCZEGÓLNYM
WZOREM DLA ROBOTNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW
1 maja
Tego dnia przedmiotem modlitwy warto uczynić ludzi dotkniętych bezrobociem, (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Odkrywanie sztuki. Na wzór Melchizedeka...

Biblia o Melchizedeku mówi niewiele. Po zwycięstwie Abrama nad koalicją państw mezopotamskich, Melchizedek, król Szalemu i kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na jego spotkanie i pobłogosławił (...).
Czytaj więcej »

Adam Matyszewski
Musica sacra. Muzyka pozaliturgiczna

Muzyka, która towarzyszy w kościołach czynnościom nie będących liturgią, jest zwykle nazywana muzyką pozaliturgiczną. W gruncie rzeczy prawodawstwo dotyczące liturgii poświęca niewiele uwagi co (...).
Czytaj więcej »

Z nauczania Kościoła
Miesiące maryjne i litanie do Najświętszej Maryi Panny

Fragmenty Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii Kongregacji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2002r.)

190. Odnośnie do praktyki „miesięcy maryjnych”, rozpowszechnionej (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
Katecheza o obecności Chrystusa w Kościele dla młodzieży z klas gimnazialnych

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
W 7. Niedzielę Wielkanocy przeżywamy jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich (IV wiek), które nosi nazwę Wniebowstąpienie (...).
Czytaj więcej »