Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2012 - spis treści

 • Od Redaktora. Deo gratias – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Maryja niosąca Światło – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Proboszcz podpowiada. W lutym warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Idźcie w pokoju Chrystusa – ks. Ireneusz Bakalarczyk s. 6
 • Śpiew na zakończenie Mszy Świętej – Adam Matyszewski s. 10
 • Ite, missa est – koniec czy początek? – ks. Wojciech Przeczewski s. 13
 • KATECHEZA O KOŚCIELE s. 16
 • Od Wcielenia ku Kościołowi – ks. Waldemar Matusiak SChr s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • „Cпас в силах” – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Mszalni muzycy – Celebrans – ks. Mariusz Białkowski s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Chciwość – korzeniem zła – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Od komży do ornatu? − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Natura opowiadająca o Bogu i człowieku – liturgia i stworzenie – kl. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Posłani, aby nieść pokój Chrystusa. Katecheza o rozesłaniu na zakończenie Eucharystii dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • W Olewsku na Ukrainie uczą języka polskiego − Leszek Wątróbski s. 37
 • „Pomerania Nostra” dla polenmARkT − Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru