Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2015 - spis treści

 • Od Redaktora. Gorejące ognisko miłości – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Odnówmy pamięć o miłości Boga. 250 lat ustanowienia w Polsce święta NSPJ – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 2
 • Trwałe podstawy teologiczne kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa – ks. Janusz Królikowski s. 5
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Charakterystyka tytułów psalmów w liturgii godzin – ks. Radosław Błaszczyk SDB s. 11
 • Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego s. 14
 • NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ s. 16
 • Rzecz o metanoi – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Miłość czysta – serce wzniesione do Boga – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Spiewnik ks. Jana Siedleckiego – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Droga krzyżowa... – a dokąd prowadzi? – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Nie daj się zaskoczyć podczas liturgii Wielkiego Postu – ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Księgi liturgiczne – rys historyczny c.d. – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Konsekrowani, aby zdumiewać i pociągać za sobą. Katecheza o życiu konsekrowanym dla młodzieży – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • O oświacie polonijnej w Wielkiej Brytanii – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru