Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, luty 2015

Temat numeru:
250 lat święta Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Gorejące ognisko miłości
Kończąc swoją encyklikę „Haurietis aquas” – o kulcie Najświętszego Serca Jezusa (15.05.1955 r.) papież Pius XII zamieścił takie słowa: „Krzepimy się słodką nadzieją i już prawie widzimy, (...).
Czytaj więcej »
ks. Jarosław Staszewski SChr
Odnówmy pamięć o miłości Boga 250 lat ustanowienia w Polsce święta Najświętszego Serca Pana Jezusa

Na wstępie
Wspólnoty neokatechumenalne posługują się swoistym językiem, który przy pierwszych kontaktach razi i zastanawia. (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski
Trwałe podstawy teologiczne kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma już bardzo długie dzieje, sięgając swymi początkami mistyków średniowiecznych z XI i XII wieku. Wtedy również ten kult (...).
Czytaj więcej »

ks. Radosław Błaszczyk SDB
Charakterystyka tytułów psalmów w liturgii godzin

Jak wiemy z historii, tytuły psalmów posiadają swoje korzenie już w Biblii hebrajskiej. Każdy psalm w niej zawarty posiadał swój tytuł. Ich autorami nie byli autorzy natchnieni, (...).
Czytaj więcej »

Penitencjaria Apostolska
Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w Roku Życia Konserowanego

W związku z Rokiem Życia Konsekrowanego Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach, jakie można w tym roku uzyskać. Odpusty możemy zyskać na zwykłych (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Rzecz o metanoi

Grecki oryginał Ewangelii według św. Marka na wezwanie do nawrócenia używa słowa metanoiete, zaś słowo metanoja (metanoia) stało się synonimem nawrócenia. Grecki źródłosłów, choć bezsprzecznie pozostaje (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Miłość czysta – serce wzniesione do Boga

W 1624 roku w Antwerpii ukazała się książka Hermana Hugona zatytułowana Pia desideria, to znaczy Nabożne westchnienie. W XVII wieku została wydana 106 razy, a w XVIII jeszcze 45 (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Borowiec
Śpiewnik ks. Jana Siedleckiego

W niedługim czasie nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy ukaże się XLI wydanie Śpiewnika ks. Jana Siedleckiego. Dotychczasowa liczba wydań tego śpiewnika jest naprawdę imponująca i świadczy (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Droga krzyżowa… – a dokąd prowadzi?

Króluj nam, Chryste!
W tym roku dość wcześnie, bo już 18 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Czas niezwykły, ale chyba za bardzo przyzwyczailiśmy się to tego całego cyklu roku liturgicznego. (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Nie daj się zaskoczyć podczas liturgii Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu jest szczególnym czasem przygotowania do świąt paschalnych. Odznacza się podwójnym charakterem: chrzcielnym i pokutnym. Znacznie szersze znaczenie posiada dla (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Rys historyczny c.d.

Zreformowane przez Sobór Trydencki (1545-1563) księgi liturgiczne pozostawały w użytku praktycznie niezmienne aż do Soboru Watykańskiego II (1962‑1965), który stał się kolejnym punktem zwrotnym w historii (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
KONSEKROWANI, ABY ZDUMIEWAĆ I POCIĄGAĆ ZA SOBĄ

Katecheza o życiu konsekrowanym dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Z woli papieża Franciszka 30 listopada 2014 roku, (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
O oświacie polonijnej w Wielkiej Brytanii

Z Aleksandrą Podhorodecką, prezesem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, rozmawia Leszek Wątróbski.

Jakie cele merytoryczne stawia przed sobą Polska Macierz Szkolna (...).
Czytaj więcej »