Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 09, wrzesień 2015 - spis treści

 • Od Redaktora. Pierwsza po Bogu – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Bolejąca Matka cierpiącego Sługi – ks. Antoni Tronina s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. We wrześniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Liturgia godzin uświęceniem ludzkiego czasu – dnia i nocy – ks. Tomasz Bać s. 6
 • Teologia hymnów maryjnych liturgii godzin – ks. Jan Miazek s. 10
 • NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ s. 16
 • Krzyż – znak wiary chrześcijańskiej – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Gorejące Serce Dobrego Pasterza – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • ́piewnik parafialny – Śpiewajmy Bogu – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Mieć określony cel – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • Sakramenty a sakramentalia − ks. Marcin Stefanik SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Księgi liturgiczne – Pontyfikał rzymski – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO – WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Głoście Ewangelię na dachach! Katecheza o nowej ewangelizacji dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół średnich – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • O pomocy Kościołowi na Wschodzie − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru