Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 09, wrzesień 2015

Temat numeru:
Teologia liturgii godzin cz. III
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Pierwsza po Bogu
Liturgia Kościoła od początku pełna jest czci oddawanej Maryi – Matce Chrystusowej. Nie licząc największych maryjnych uroczystości, świąt czy „maryjnych” miesięcy, także wrzesień obfituje w Jej liturgiczne obchody: (...).
Czytaj więcej »
ks. Antoni Tronina
Bolesna Matka cierpiącego Sługi

Nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża wspominamy w liturgii współcierpienie Maryi, ściśle złączonej ze Synem w tajemnicy zbawienia. Błogosławiony papież Paweł VI w adhortacji o odnowie (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać
Liturgia godzin uświęceniem ludzkiego czasu – dnia i nocy

Liturgia godzin jest modlitwą Kościoła celebrowaną w konkretnym czasie, dzięki czemu ukazuje, iż ludzka egzystencja jest ściśle złączona z historią zbawienia w całej jej (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Miazek
Teologia hymnów maryjnych liturgii godzin

Kościół, obchodząc w ciągu roku liturgicznego misteria Chrystusa, wspomina też Matkę Bożą, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. Wraz z powstaniem (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Krzyż – znak wiary chrześcijańskiej

Przypadające 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego w jakiś naturalny sposób skłania nas do rozważenia tego bodaj najbardziej rozpoznawalnego znaku chrześcijańskiej wiary. Dodatkowo krzyż, (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Gorejące Serce Dobrego Pasterza

Osoby modlące się liturgiczną modlitwą Kościoła co roku – w 24. i 25. tygodniu brewiarza mogą znaleźć kazania św. Augustyna O pasterzach umieszczone w godzinie czytań. W tym roku będziemy (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Borowiec
Śpiewnik parafialny – Śpiewajmy Bogu

Podczas prezentacji polskich śpiewników kościelnych gościliśmy już w środowisku krakowskim księży misjonarzy, w którym wydawany jest Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego. Zwróciliśmy (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Mieć określony cel

Króluj nam, Chryste!
Wrzesień to miesiąc organizowania czasu na cały nadchodzący rok szkolny. Także w głowie kotłuje się wiele pomysłów. Czas je uporządkować i określić, co chcę osiągnąć po roku (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Sakramenty a sakramentalia

W naturze ludzkiej leży zdolność doświadczania znaków, czegoś, co jako namacalne, dostrzegalne, człowiek poprzez zmysły może powiązać z życiem duchowym, czyli wymiarem zasadniczo niematerialnym, niewidzialnym.
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Pontyfikał rzymski

Wśród ksiąg liturgicznych znajduje się księga zawierająca odpowiednie teksty modlitw i szczegółowe wskazania dla różnych obrzędów liturgicznych, które celebruje biskup. Księga ta nosi miano (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
GŁOŚCIE EWANGELIĘ NA DACHACH!

Katecheza o nowej ewangelizacji dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
O Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Z ks. Leszkiem Kryżą TChr, dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Leszek Wątróbski.

O pomocy Kościołowi na Wschodzie rozmawiamy w siedzibie (...).
Czytaj więcej »