Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 12, grudzień 2019 - spis treści

 • Od Redaktora. Deo gratias – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • ROK LITURGICZNY – MISTERIUM CHRYSTUSA W CZASIE s. 2
 • Eucharystia daje życie. Tematyka, założenia i cele Programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 – ks. Roman Chromy s. 2
 • Okiem duszpasterza. W grudniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Oczekujemy Twego przyjścia w chwale – ks. Antoni Tronina s. 6
 • Teologia roku liturgicznego. Cz. V: Słowo Boże i jego miejsce w roku liturgicznym – ks. Tomasz Bać s. 10
 • EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE – WIELKA TAJEMNICA WIARY s. 13
 • Ostatnia Wieczerza – geneza Eucharystii – ks. Janusz Królikowski s. 13
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Dzieje narodu piszą święci – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Zobaczyć więcej! – ks. Bogusław Grzebień s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Księgi liturgiczne (6) – Mszał rzymski dla diecezji polskich – ks. Marcin Stefanik SChr s. 30
 • ABC LITURGII s. 32
 • Wielkie modlitwy chrześcijańskie – Hymn Chwała na wysokości Bogu – ks. Łukasz Szczeblewski s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Biskup Mikołaj – przykład dobroci i świętości. Katecheza o św. Mikołaju dla młodszych uczniów szkoły podstawowej – Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • O stosunkach polsko-estońskich. Wywiad z prof. Raimo Pullatem – Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru