Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień-wrzesień 2021

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy, poznawajmy i zbliżajmy się do Boga
W nieco odmiennej formule oddajemy kolejny numer „Mszy Świętej”. Względy ekonomiczne pogłębione przez epidemię koronawirusa spowodowały – mam nadzieję – tymczasowe (...).
Czytaj więcej »
ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Chrystus jest obecny w liturgii. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium

Jednym z najważniejszych fragmentów całej Konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, najlepiej i najpełniej (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Liturgia od reformy karolińskiej do Soboru Trydenckiego

Czas od reformy karolińskiej do Soboru Trydenckiego to prawie osiem wieków, zatem okres bardzo długi, obejmujący tak naprawdę kilka różnych epok, które (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Wygralak, Poznań
Sylwetka Świętego Józefa w refleksji ojców Kościoła

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że Święty Józef nie pozostawił po sobie żadnej wypowiedzi. A jednak nie jest postacią nieznaną. Możemy o nim wiele powiedzieć, (...).
Czytaj więcej »

ks. Dariusz Kwiatkowski, Kalisz
Formy kultu Świętego Józefa w pobożności ludowej, cz. 1

W Kościele obok oficjalnej liturgii, uznawanej za szczyt jego życia, zawsze istniały formy pobożności wypływającej z oddolnej inicjatywy wiernych i wyrażającej (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Jak Kościół zareagował na poglądy Lutra dotyczące Biblii?

Marcin Luter przeciwstawił się swoimi poglądami dotychczasowej – tradycyjnej nauce Kościoła na temat Pisma Świętego. Dzisiaj spojrzymy, jak Kościół (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Jedność życia w jednym Panu. Zgromadzeni na świętej wieczerzy (8)

Przez biorących nie łamany,
Nie pokruszon, bez odmiany,
Cały jest w spożyciu bran.
Bierze jeden, tysiąc bierze:
Ten, jak tamci, w równej (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, Poznań
Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w świetle Instrukcji Redemptionis Sacramentum

Eucharystia i sprawowanie Mszy Świętej to najpierw wielkie dobro duchowe, cud przemiany wody i chleba w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Modlitwa postaw i gestów, cz. 2

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

W kolejnej części artykułu (zob. cz. 1, „MŚ” 6/2021, s. 26-27) pragnę omówić postawę (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Jak dzisiaj ewangelizować świat?

Czy ktokolwiek chce jeszcze słuchać Kościoła? Jak Kościół ma dzisiaj przemawiać do świata? Czy mamy jeszcze cokolwiek temu światu do zaoferowania?
Próbując się szczerze (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Okoliczności zwalniające z uczestnictwa we Mszy Świętej

Istnieją przypadki, gdy uczestnictwo we Mszy Świętej sprawia wielką trudność lub jest niemożliwe. Zapisy Kodeksu prawa kanonicznego wymieniają konkretne sytuacje, (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Muzyka w liturgii, cz. 3

W Instrukcji Musicam Sacram czytamy: „Instrumenty muzyczne mogą być bardzo pożyteczne przy sprawowaniu świętych obrzędów czy to do akompaniamentu, czy to do gry solowej” (n. 62). W (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Znaczenie muzyki i śpiewu w liturgii. Katecheza o muzyce liturgicznej dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Przed wakacjami, w kolejnych numerach „Mszy Świętej” (...).
Czytaj więcej »