Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2022

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Zaufajmy Bogu! On na pewno nam pomoże
Wciąż w moich uszach brzmią słowa, którymi Prymas Polski kard. August Hlond żegnał ks. Ignacego Posadzego, błogosławiąc mu na budowę nowego dzieła, jakim było organizowanie Towarzystwa Chrystusowego (...).
Czytaj więcej »
bp Jan Glapiak, Poznań
Błogosławiona Paulina Jaricot obecna w swoim dziele Żywego Różańca

Dnia 22 maja 2022 roku w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego przez akt beatyfikacji włączono Paulinę Jaricot. Dzień ten stał się wielkim świętem (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Reforma liturgii i jej najważniejsze zasady (KL 21-40)

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II nie ogranicza się do opisu istoty liturgii ani do ukazania konieczności formacji liturgicznej (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii w Polsce: obrządki bizantyjski i ormiański

Obraz dziejów liturgii w Polsce byłby niepełny bez uwzględnienia także dwóch obrządków wschodnich: bizantyjskiego i ormiańskiego. Obecność (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Liturgia Słowa

Jednym z głównych dążeń, płynących z pychy i nieuporządkowanych żądz, jest pragnienie uciszenia Boga. Chodzi o to, aby nic nie zakłócało spokoju zdeprawowanych (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Zadomowienie się Karola Wojtyły na Soborze Watykańskim II

O ile udział Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Soborze Watykańskim II wydaje się być mniej znany, o tyle zaangażowanie Kardynała Karola Wojtyły stało się przedmiotem (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Biblia - Księga nad księgami

Wielu ludzi pragnie dzisiaj czytać Pismo Święte.
Nosi w sercu wielką potrzebę poznawania słowa Boga do ludzi, tego „Listu z Nieba”.

Prawdziwi (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 5: Zwycięska moc Boża

Moc Twa, Panie, wszystko zdoła:
Ty nas karmisz z Twego stoła
Tam, gdzie uczta trwa wesoła,
W gronie niebian nasze czoła
Na Twe łono skłonić daj. Amen.

Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kuria Metropolitarna w Poznaniu
Najczęściej stawiane pytania, cz. 2

W kolejnym artykule dotyczącym funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej pragnę kontynuować odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a dotyczące właśnie szafarskiego posługiwania. (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Naczynia liturgiczne, cz. 2

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

Kontynuujemy naszą refleksję nad vasum sacrum – świętymi naczyniami używanymi podczas świętej liturgii. Poprzednio omówiliśmy (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Nowa epoka Kościoła

Zgadzam się z papieżem Franciszkiem, że Kościół stoi nie tylko wobec epokowych zmian, ale też wobec całkiem nowej epoki. Stąd jednym z głównych tematów moich modlitw jest prośba (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Stypendia mszalne. Jaka jest 'opłata' za Mszę Świętą?

Praktyką Kościoła jest sprawowanie przez prezbiterów Mszy Świętych w celu uzyskania różnych łask. Wierni mogą prosić o sprawowanie Eucharystii w określonej (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Muzyk kościelny - powołany i posłany jako świadek wiary w świecie

Powołanie do świętości jest wspólne dla każdego. Przebywanie z Bogiem w bliskości i zażyłości możliwe jest nie tylko w wieczności, ale przez (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Żarliwość w działaniu i zawierzenie Bogu. Katecheza o bł. Paulinie Jaricot oraz jej dziele dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Dzisiaj niezwykle trudno nam (...).
Czytaj więcej »