Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Wierzę w Kościół i wierzę Kościołowi...
„Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp, iż Kościół katolicki jest klepiskiem Boga, na którym do końca czasu jest pszenica przemieszana z plewami, to jest, że (...).
Czytaj więcej »
bp Andrzej Czaja, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, Opole
Kościół Chrystusowy, w który wierzymy

Od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. By wyjaśnić, co to znaczy, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Co Kościół (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Wierzę w Kościół Piotrowy

Wiarę w Kościół, którą w najbliższym czasie pragniemy pogłębiać, można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Można ją postrzegać w jej genezie, sięgając do (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Księgi liturgiczne (1)

Pod pojęciem ksiąg liturgicznych rozumiemy księgi służące bezpośrednio do użytku liturgicznego, zawierające teksty liturgicznych modlitw i formuł z ewentualnymi wskazaniami co do sposobu wykonania (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Homilia, Credo i modlitwa powszechna

Każda opowieść ma swoich bohaterów, a każdy bohater jest zachętą do tego, by nadać życiu określony kierunek i poświęcić je właściwej sprawie, (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Sobór Watykański II na emeryturę?

Nie jest żadną tajemnicą, że wewnątrz naszego Kościoła katolickiego od lat trwają spory dotyczące znaczenia Soboru Watykańskiego II. Te spory przybierają na sile w pewnych konkretnych (...).
Czytaj więcej »

ks. :Paweł Melczewski SChr, Calgary (Kanada)
Poszukiwanie szczęścia (Ps 1)

Psalm 1 jest liryczną uwerturą mądrościową, przez którą wchodzimy w zachwycający i fascynujący świat Psałterza. Psalm 1 jest rodzajem wprowadzenia do całej Księgi Psalmów, (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Posługa chorym jako wartość dodana w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

Zgodnie z zaleceniem soborowej Konstytucji o liturgii świętej wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne „należy starannie wychowywać (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Szaty liturgiczne i inne przedmioty (1)

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

VESTIMENTA
Szaty liturgiczne to bardzo ważny element każdej celebracji, dlatego poświęcimy im więcej uwagi w następnych artykułach. Pewne szaty (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Zaufać Kościołowi

„Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Wacław SChr, Poznań
Chrzest – moment włączenia do Kościoła sui iuris

Każdy człowiek, przyjmując chrzest w Kościele katolickim, zostaje tym samym do tego Kościoła włączony (zob. KPK, kan. 94; 204 § 1-2; 849). Należy jednak pamiętać, (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Śpiew w liturgii (1)

Dokumenty Kościoła dotyczące liturgii wskazują na trzy główne formy wyrazu wiary i uczestnictwa wiernych, które związane są z celebracją liturgiczną: śpiew, muzykę i milczenie. Każda (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Wierzę w jeden Kościół... Materiały formacyjne dla dorosłych

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!
Dnia 3 listopada 2022 roku w Sekretariacie Konferencji (...).
Czytaj więcej »