Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 02, kwiecień-maj-czerwiec` 2023

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Teologia Benedykta - "theologia bene dicta..."
Po śmierci dwóch redaktorów naszego periodyku i przełożonych generalnych Towarzystwa Chrystusowego wiele miejsca w numerze „Mszy Świętej” z grudnia 2018 roku im poświęciliśmy, (...).
Czytaj więcej »
ks. Janusz Królikowski, Tarnów
"Kościół jest Jego, a nie nasz" Elementy eklezjologii Benedykta XVI

W Benedykcie XVI Kościół miał na pewno wielkiego papieża, którego prawie ośmioletni pontyfikat pozwolił wiernym spokojnie wejść w XXI wiek. (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Góźdź, Lublin
Opera omnia – testament teologiczny Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Śmierć Benedykta XVI w ostatni dzień roku 2022 zszokowała cały świat. Jeszcze większym szokiem był niewątpliwie dzień jego pogrzebu, kiedy to słoneczny (...).
Czytaj więcej »

ks. Jerzy Szymik, Katowice
Logiké latreía, czyli o co naprawdę chodziło papieżowi Benedyktowi XVI w sprawie liturgii?

Chrześcijańska służba Boża opiera się pierwszorzędnie na odniesieniu do Boga. Bóg daje się poznać (ofiaruje się) przez (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Joseph Ratzinger - o Soborze

Od ubiegłego roku podejmujemy refleksję nad wkładem niektórych polskich biskupów w dzieło Soboru Watykańskiego II. Ten wkład, sam w sobie niejednokrotnie bardzo znaczący, powinien (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Przygotowanie darów, modlitwa nad darami

W przygotowaniu darów wyraża się chrześcijański stosunek do stworzonego świata. Można powiedzieć, że ta część Mszy Świętej jest manifestem (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Biblia - dzieło wszech czasów

Od dawien dawna Biblia zajmuje pierwsze miejsce na liście bestsellerów; jednocześnie jest najmniej czytaną książką z tej listy. Dziś wielu chrześcijan żyje bez Pisma Świętego.

Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Eucharystia - dar samego Boga

CELE SPOTKANIA
a) Ukazanie świętości Eucharystii.
b) Pogłębienie wiedzy katechizmowej na temat Eucharystii.
c) Zachęta do częstego (codziennego) udziału w Eucharystii.
d) Ukazanie, (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Szaty liturgiczne i inne przedmioty, cz. 2

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!

Kontynuujemy temat związany z szatami liturgicznymi i innymi przedmiotami. Kolejny raz uświadamiamy sobie, jak ważne są ubrania (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Wiara czasów zamętu

„Dużo czytać i się uczyć. Poznawać własną wiarę tak, aby była rozumna” – tak tyniecki opat Szymon Hiżycki OSB odpowiedział na pytanie: „Jak Ojciec sobie radzi z niepokojem wojennym?”. (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Wacław SChr, Poznań
Zmiana przynależności do Kościoła 'sui iuris'

Każdy człowiek przyjmujący chrzest w Kościele katolickim zostaje przypisany do jednego z 24 Kościołów sui iuris, a tym samym nabywa przynależność do jednego z 6 istniejących (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Muzyka w życiu Benedykta XVI

Zmarły niedawno papież Benedykt XVI został nazwany Mozartem teologii. Nadanie takiego przydomka wiąże się z naukowymi dokonaniami teologicznymi. Po jego śmierci można było przeczytać takie podsumowanie (...).
Czytaj więcej »

Lilianna Florek, Brzegi
Wierzę w święty, choć nieidealny Kościół...

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!
Pojęcie świętości należy do kluczowych zagadnień teologicznych, (...).
Czytaj więcej »